Ενοποιημένο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών Κολύμβησης 2020 Κρήτη
Ενοποιημένο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών Κολύμβησης 2020
Παρασκευή 17.30

Κολυμβητήριο Ηρακλείου Κρήτη.
Σχόλια